พระโมคคัลลานะ

posted on 10 May 2011 19:18 by napas-ubsorn in Dham-book
จากหนังสือ "อนันตชิโน"
 
หลังจากอุปสมบท วันรุ่งขึ้น พระโมคคัลลานะไปทำความเพียรอยู่ที่บ้าน กัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธ ได้นั่งโงกง่วงอยู่ พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในสวนเภสกลาวัน ได้เสด็จไปประทานพระโอวาท ชื่อว่า "โมคคัลลนสูตร" ทรงมีพระมหากรุณาตรัสบอกอุบายแก้ง่วงหลายวิธีดังนี้
 
๑. เมื่อมนสิการ คือ ทำไว้ในใจซึ่งสัญญา คือความกำหนดหมายในข้อใด เกิดความง่วงขึ้น ก็ให้ทำมนสิการสัญญาข้อนั้นให้มากขึ้น
 
๒. ตรึกตรองพิจารณาธรรมะที่ได้ฟัง ได้เรียนมาด้วยใจ
 
๓. ให้สาธยาย คือ ท่องบ่นธรรมะนั้นโดยพิศดาร (กว้างขวาง)
 
๔. เอามือยอนหูทั้งสองข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ
 
๕. ลุกขึ้นยืน ลูบนัยน์ตาด้วยน้ำ เหลียวดูทิศ แหงนดูดาว
 
๖. มนสิการ คือ ทำไว้ในใจซึ่ง อาโลกสัญญา คือ กำหนดความสว่างให้มีความสว่างเหมือนอย่างกลางวัน อันปรากฏอยู่ในใจ ทำใจให้โปร่ง ไม่มีอะไรห่อหุ้ม กระทำจิตอันมีแสงสว่างให้เกิดขึ้น
 
๗. อธิษฐานจงกรม เดินกลับไปกลับมา สำรวมอินทรีย์และสำรวมจิต ไม่คิดออกไปภายนอก และ
 
๘. นอน แบบที่เรียกว่า สำเร็จสีหไสยา คือ นอนตะแคงเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ ตั้งใจที่จะลุกขึ้น เมื่อตื่นแล้วก็รีบลุกขึ้นทันที ด้วยความตั้งใจว่า เราจะไม่ประกอบสุขในการนอน เราจะไม่แสวงหาสุขในการเอนหลัง เราจะไม่หาสุขในการเคลิ้มหลับ
 
 
วิธีแก้ง่วงทั้งแปดข้อนี้ ตรัสสอนเป็นวิธีแก้เพื่อเลือกใช้ข้อใดข้อหนึ่ง เมื่อข้อหนึ่งไม่สำเร็จให้ใช้ข้อสอง จนในที่สุดเมื่อไม่สำเร็จก็ต้องนอนทันที
 
เมื่อประทานวิธีแก้ง่วงแล้ว ได้ตรัสพระโอวาทอีกสามข้อ คือ
 
๑. ไม่ควรชูงวงเข้าสกุล หมายความว่า ไม่ควรตั้งมานะว่า เราเป็นนั่น เป็นนี่ ที่เขาต้องนับถือ เขาจะ
ต้องต้อนรับเข้าประตู เพราะถ้าหากว่าคนในสกุลเขามีงานมาก ไม่ได้ใส่ใจถึง ก็จะให้เกิดเก้อเขิน คิดไปในทางต่างๆ เกิดความฟุ้งซ่าน จิตเลยไม่สำรวมก็จะห่างจากสมาธิ
 
๒. ไม่พูดคำที่เป็นเหตุโต้เถียงกัน คือผิดกัน เพราะจะต้องพูดมาก ทำให้ฟุ้งซ่าน ทำให้จิตไม่สำรวม ทำให้ห่างจากสมาธิ
 
๓. ตรัสว่าพระองค์ทรงติการคลุกคลี แต่ว่ามิใช่ติไปทุกอย่าง สรรเสริญก็มี คือ ทรงติการคลุกคลีด้วยหมู่ชน แต่ทรงสรรเสริญการคลุกคลีด้วยเสนาสนะอันสงัด คือ อยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัด
 
 

edit @ 10 May 2011 19:40:47 by + บุหงาส่าหรี +

Comment

Comment:

Tweet

#2 By (27.55.38.222|27.55.38.222) on 2015-07-16 19:08

Hot!

#1 By ดาวถัดมา on 2011-05-11 14:11